AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Các trung tâm NC & PT của AICA


Các trung tâm NC & PT của AICA

 • Trung tâm NC & PT Jimokuji– Tỉnh Aichi - Nhật bản
 • Trung tâm NC & PT Ibaraki  – Nhật bản
 • Trung tâm NC & PT Tanba– Tỉnh Hyogo -  Nhật bản
 • Trung tâm NC & PT Nam Kinh – Trung Quốc
 • Trung tâm NC & PT Thượng Hải – Trung Quốc
 • Trung tâm NC & PT Quảng Đông – Trung Quốc
 • Trung tâm NC & PT New – Zealand
 • Trung tâm NC & PT Indonesia
 • Trung tâm NC & PT Singapore
   
Không có bài viết để liệt kê