AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Tuyển dụng


Tại AICA Đồng Nai, chúng tôi luôn trân trọng sự đa dạng và bạn có thể thỏa sức thể hiện chính mình để cùng với chúng tôi xây dựng Công ty tăng trưởng một cách bền vững.

Nếu bạn có mong muốn trở thành một thành viên của Gia đình AICA Đồng Nai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail: [email protected]