AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Phenolic Formaldehyde (PF)

Các sản phẩm keo PF của chúng tôi hiện nhận được sự đánh giá rất cao từ khách hàng về hiệu quả và chất lượng. Keo PF của AICA đang được sử dụng rộng rãi cho các ngành ván lạng, dán veneer, MDF, PB và dán film Phenolic. Đối với các thị trường có yêu câu khắt khe về hàm lượng phát thải formaldehyde thì việc sử dụng keo PF của chúng tôi cho các sản phẩm MDF/ PB có thể tạo ra sản phẩm sau cùng có hàm lượng phát thải formaldehyde thấp hơn ván gỗ tự nhiên.