AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Polyvinyl Acetate (PVAc)

PVAc được sử dụng rộng rãi trong ngành đồ gỗ và trang trí nội thất. Mặc dù có hạn chế về khả năng kháng nước, hiện có nhiều cấp độ sản phẩm với các khả năng kháng nước khác nhau từ D1 – D4 theo phân loại của EN204/205.