AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Specialised Powder Systems (SPS)

 Chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu về hệ keo bột chuyên biệt trong ngành ván sàn, dán veneer, dán giấy, ghép gỗ,… Điển hình là hệ keo này gồm 3 thành phần – Keo, Chất điều chỉnh và Chất xúc tác. Dựa vào yêu cầu và quy trình sản xuất của khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất các tỷ lệ sử dụng keo phù hợp. Với phương thức này, chúng tôi có thể giúp khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng keo nhằm thỏa mãn được các yêu cầu cụ thể, ví dụ về hàm lượng phát thải formaldehyde, độ kết dính hay chi phí. Chúng tôi đồng thời cũng cung cấp hỗn hợp trộn sẵn Chất điều chỉnh và Chất xúc tác để khách hàng sử dụng một cách tiện lợi.